Het peutercentrum

Peutercentrum-Banner

Het peutercentrum

Spelenderwijs biedt voorschoolse educatie aan peuters van 2,5 tot 4 jaar. Zo worden zij voorbereid op de basisschool waar ze met 4 jaar naar toe gaan. Uw kind speelt, leert, maakt plezier, ontdekt, rust, beweegt en eet in goed evenwicht. Wij wisselen gezamenlijke en individuele activiteiten af. Uw kind krijgt voldoende ruimte voor vrij spel en voor creatieve activiteiten. Uw kind neem deel aan educatieve uitstapjes, bijvoorbeeld naar de bibliotheek.

Doelgroepkinderen

Kinderen die (kans op) een taal- of onderwijsachterstand hebben, worden 'doelgroepkinderen' genoemd. Doelgroepkinderen komen 16 uur per week verdeeld over drie of vier dagdelen naar het peutercentrum.  

Niet-doelgroepkinderen

Niet-doelgroepkinderen komen 1 dagdeel van 5 uur naar het peutercentrum. U kunt bij de pedagogisch medewerkers aangeven of u meer dan 1 dagdeel gebruik wilt maken van de voorschool. Het is afhankelijk van de plaats op een groep of wij u meer dan 1 dagdeel kunnen aanbieden.  

Gemengde groepen

In de groep zitten doelgroep- en niet-doelgroepkinderen. Het is voor de ontwikkeling van uw kind goed, als de groep in het peutercentrum een gemengde samenstelling heeft. Uw peuter speelt onder begeleiding van pedagogisch medewerkers samen met andere kinderen. Zo kan uw peuter zich al spelend en lerend breed ontwikkelen. Het groepslokaal is ingericht met verschillende hoeken voor diverse activiteiten. Denk aan een bouw-, knutsel-, poppen- en leeshoek. 

Dagindeling

Per 31 augustus gaat er het nodige veranderen. Als gevolg van een wettelijke verandering gaat het aantal uren dat kinderen tussen 2,5 en 4 jaar gebruik kunnen maken van de voorschool omhoog van 10 uur naar 16 uur per week. Hiervoor is gekozen omdat uit diverse onderzoeken blijkt dat de effectiviteit van de voorschool groter is als er méér uren per week deelgenomen wordt. 

Om 16 uur te kunnen aanbieden aan kinderen met een indicatie worden de dagdelen langer. Ook de kinderen zonder indicatie gaan gebruik maken van deze verlengde dagdelen. Door deze veranderingen wijzigen ook de openingstijden.

Openingstijden

Er zijn twee variaties in de dagdelen:

  • Dagdelen van 5 uur en 20 minuten. Kinderen met een indicatie komen drie keer per week
  • Dagdelen van 4 uur. Kinderen met een indicatie komen vier keer per week.

Bij beide variaties komen kinderen zonder indicatie in principe 1 keer per week. Afhankelijk of er plaats is op de groep kunnen kinderen vaker komen. We hebben gekozen voor het standaardmodel van 5 uur en 20 minuten per dag, zodat er een BSO ’s middags in het lokaal kan. Het aantal dagen dat het peutercentrum is geopend is afhankelijk van het aantal kinderen. Op een aantal peutercentra is gekozen voor 4 uur per dagdeel, omdat daar geen BSO in het lokaal zit en we een groot aantal kinderen hebben, zodat we ook op de middagen open moeten zijn.

Copyright 2021