Doorgaandelijn

Doorgaande lijn

later naar de basisschool. Het is voor uw kind belangrijk dat ouders, pedagogisch medewerkers en de leerkrachten van de basisschool samenwerken. 
Vaak is het peutercentrum in het zelfde gebouw gevestigd als de basisschool. Dat maakt samenwerking eenvoudiger en uw kind kan in de vertrouwde omgeving blijven. Wij proberen uw kind tijdig kennis laten maken met de leerkracht van groep 1 en samen al een keer in het lokaal te kijken.


Het peutercentrum en de basisschool gebruiken zo veel mogelijk hetzelfde programma en dezelfde thema’s. Daardoor is voor uw peuter de overstap naar het basisonderwijs gemakkelijker. Door de goede basis die op het peutercentrum wordt gelegd en de voortzetting daarvan in groep 1 en 2 van het basisonderwijs, krijgt uw kleuter een betere startpositie in groep 3. 


Waar mogelijk wordt tussen peutercentrum en de leerkrachten van groep 1 en 2 overlegd over bijvoorbeeld de pedagogische benadering en wat kinderen moeten kunnen in groep 1 en organiseren wij samen activiteiten en volgen gezamenlijke scholing. 

Op deze manier wordt de doorgaande lijn voor uw kind gerealiseerd.

Overdracht aan de basisschool 

Als uw kind naar het basisonderwijs gaat, heeft het in het peutercentrum een hele ontwikkeling doorgemaakt. De pedagogisch medewerker heeft uw kind geobserveerd en de observaties met u besproken. In overleg met u dragen wij alle belangrijke informatie van uw kind over aan de basisschool. Zo is de leerkracht goed op de hoogte en kan de leerkracht uw kind meteen goed begeleiden. 

Warme overdracht

Wij proberen voor kinderen die het peutercentrum 4 dagdelen bezoeken altijd 'warme overdracht' te realiseren. Dat betekent dat de school schriftelijke informatie krijgt, maar dat er ook een gesprek gevoerd wordt over uw kind tussen u, de pedagogisch medewerker en de leerkracht van groep 1 of een andere medewerker van de school. Soms zal ook de zorgconsulent bij dit gesprek aanwezig zijn.

U schrijft zelf uw kind op de basisschool in. 

Meer informatie ...

Edith Ooms Web

Edith Ooms

Manager

Tel. 06 - 52 30 14 30
e.ooms@spelenderwijsutrecht.nl

 

Doorgaande Lijn 2

Copyright 2021