Partnerschap met ouders

Partnerschap met ouders

Samen in uw kind investeren 

U, als ouder bent de deskundige als het gaat om uw kind en de pedagogische medewerkers sluiten aan met een educatief aanbod en een professionele kijk op de ontwikkeling van uw kind. Spelenderwijs vindt dat ouders van groot belang zijn bij het opgroeien en ontwikkelen van het kind.
Daarom wil zij samen met u een uitdagende omgeving bieden, waarin uw kind spelend leert. Ieder heeft daarin haar eigen rol. Op het moment dat ouders en PM-ers daarover in gesprek gaan versterken zij elkaar. Hierdoor groeit en ontwikkelt de peuters zich optimaal! 

Spelenderwijs investeert samen met u in uw kind. De pedagogisch medewerker op de groep werkt met u samen om uw kind het beste te ondersteunen en te begeleiden. Ouderbetrokkenheid is belangrijk voor de ontwikkeling van uw kind. Uw betrokkenheid ondersteunt de ontwikkeling en is een belangrijk onderdeel van onze werkwijze. 

Brengen en halen 

Bij het halen of brengen van uw kind worden belangrijke dingen uitgewisseld. Is er iets gebeurd waardoor uw kind anders dan anders kan zijn, meldt dat dan, zodat de pm-ers er op in kunnen spelen. Ook de pm-ers geven bij het halen aan, hoe de dag is verlopen. Daarnaast kunt u altijd een afspraak maken als u meer tijd nodig heeft voor een gesprek. 

Spelinloop 

Als u uw kind brengt, is er tijd om iets met uw kind samen te doen tijdens de spelinloop. De overgang naar het afscheid nemen wordt op deze manier voor uw kind makkelijker. Ook kunt u hier met andere ouders kennismaken en ideeën opdoen voor bijv. spelmateriaal thuis.  Ontmoet andere ouders!

Meedraaien 

Als u het leuk vindt, kunt u een dagdeel meedraaien op de groep. Zo ervaart u wat uw kind doet en leert en hoe onze PM-ers werken.

In de wet is het vier-ogen principe opgenomen: er moeten altijd twee volwassenen in de groep aanwezig zijn. Bij groepen waar kinderen alleen twee dagdelen komen, hebben we uw hulp daarom hard nodig. De pedagogisch medewerker van zo’n groep zal met u een afspraak maken over meedraaien. Helpt u vaker in de groep dan hebt u een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) nodig. De kosten hiervan worden door Spelenderwijs vergoed.  

Meedoen - Ouderparticipatie

Elk peutercentrum organiseert activiteiten; bijvoorbeeld een uitstapje naar de bibliotheek of een feest. Vaak vragen wij u om hierbij te helpen. Dat is voor de veiligheid van uw kind, maar kan ook leerzaam zijn.

Huisbezoeken 

De pedagogisch medewerker komt graag op huisbezoek. Dit is voor uw peuter vaak spannend, maar ook erg leuk.

De beste stimulans voor de ontwikkeling van uw kind is uw eigen betrokkenheid.
U helpt uw kind als u thuis spelenderwijs met dezelfde zaken bezig bent als op het peutercentrum.

De pedagogisch medewerkers van het peutercentrum organiseren regelmatig bijeenkomsten voor ouders, waarin we met u en andere ouders in gesprek gaan over onderwerpen die op dat moment spelen. U, als ouder, heeft daar een actieve rol in. Heeft u een onderwerp waar u het tijdens een ouderavond over wilt hebben, laat het de PM-ers weten.

Tijdens de bijeenkomsten en de spelinloop heeft u gelegenheid om andere ouders te ontmoeten en met elkaar te praten over allerlei opvoedingsvragen.

Niet alleen uw peuter sluit vriendschappen! Op het peutercentrum komt u op natuurlijke wijze in contact met andere ouders. U komt met andere ouders in gesprek en wisselt van gedachten over opvoeding. Ouders kunnen elkaar - soms op een hele praktische manier - ondersteunen.

De samenwerking met ouders vinden wij enorm belangrijk. In deze video vertellen moeder Samiha en pedagogisch medewerker Lisette hierover. 

SamenwerkenOudersShot

Meer informatie

Ebelien UdengaWeb

Ebelien Udenga

Manager

Tel. 06 - 41 78 60 42
e.udenga@spelenderwijsutrecht.nl

Oudercommissie

Spelenderwijs Utrecht vindt het belangrijk dat er op elk peutercentrum een oudercommissie is.


Als oudercommissielid heeft u de kans om te mee te praten en adviseren over onderwerpen die u belangrijk vindt. De pedagogisch medewerker kan u in contact brengen met andere commissieleden.

Ook als u geen lid bent van de oudercommissie, blijven wij u informeren. We nodigen u van harte uit om met ons mee te denken over de gang van zaken binnen het peutercentrum en Spelenderwijs Utrecht. Graag horen we uw visie, ervaringen en mening.

Copyright 2021