Pedagogisch Beleid

Pedagogisch-Beleid-Banner

Pedagogisch Beleid

Spelenderwijs biedt elke peuter optimale mogelijkheden tot de ontwikkeling van zijn/haar unieke kwaliteiten. Hoe wij dit doen staat beschreven in het algemeen pedagogisch beleidsplan van de betreffende organisatie en in het pedagogisch werkplan van het peutercentrum. U vindt deze op de websitepagina van het peutercentrum.

Onze pedagogische uitgangspunten:

  • Veiligheid en vertrouwen bieden;
  • Sociale vaardigheden aanleren;
  • Kinderen voorbereiden op deelname aan de samenleving.

Spelend leren

Kinderen zijn de toekomst en de toekomst is er voor de kinderen. Bij ons mag ieder kind er zijn en meedoen. Kinderen leren spelenderwijs in een uitdagende omgeving. Spel is de basis voor de ontwikkeling van uw kind.
Lees meer »

Ouders

U kent uw kind het beste. Daarom vinden wij de samenwerking met ouders heel belangrijk. 
Lees meer »

Vreedzaam

Samen met scholen en andere partners in de wijk dragen wij de vreedzame gedachte uit. Dat betekent dat we positief met elkaar omgaan en kinderen voorbereiden op deelname aan de samenleving.
Lees meer »

Kobi Wanningen

Kobi van Wanningen Web

Kobi Wanningen

Zelfstandig Adviseur in ontwikkeling en educatie van het jonge kind

06 -15 67 22 37
k.wanningen@spelenderwijsutrecht.nl

Handelingsgericht werken

Uw kind heeft zijn eigen karakter en behoeften. Wij passen onze begeleiding hier op aan. Dat heet handelingsgericht werken »

Handelingericht werken

Gezond beleid

Voor uw opgroeiende kind is een gezonde leefstijl van groot belang. Daarom besteden we op onze peutercentra veel aandacht aan bewegen en gezonde voeding. 
Lees meer over Gezond Beleid »

Gezond-Beleid-Web

Copyright 2021