PeuterPlus!

PeuterPlus!

PeuterPlus!

PeuterPlus! is een individueel aanbod voor peuters op de peutercentra in Utrecht. Peuters die tijdelijk een steuntje in de rug nodig hebben vanwege moeilijkheden in hun ontwikkeling kunnen deelnemen. Peuters die bij PeuterPlus! aangemeld worden, zijn de peuters die weinig tot geen vooruitgang laten zien in hun Nederlandse taalontwikkeling, peuters die langdurig verlegen en/of stil zijn, peuters die extreem beweeglijk zijn en moeite hebben hun aandacht enige tijd bij een taakje te houden, en peuters die moeilijk willen luisteren of agressief zijn. Wanneer dit gedrag vaker voorkomt of extremer is dan het gedrag van andere kinderen in dezelfde leeftijd, kan het kind worden aangemeld bij PeuterPlus!.
Lees verder»

Zo werkt PeuterPlus!

Houten Blokken Staand

  • Als de peuter de Nederlandse taal nog niet goed begrijpt of nog moeite heeft met praten in het Nederlands, dan gaat PeuterPlus! met de peuter prentenboeken lezen en met bijbehorend spelmateriaal spelen.
  • Als de peuter na enige tijd op de groep nog steeds erg verlegen is en weinig dingen zelf doet, krijgt de peuter hulp bij het leren spelen met speelgoed en met andere kinderen.
  • Als de peuter het nog moeilijk vindt om de aandacht bij taakjes te houden, gaat PeuterPlus! spelletjes doen met de peuter om te oefenen de aandacht bij een taakje te houden.
  • Soms heeft de peuter nog hulp nodig om met andere kinderen te kunnen omgaan. PeuterPlus! helpt de peuter samen te spelen of te delen met andere kinderen.

Aanmelden

De zorgconsulent en de pedagogisch medewerker melden uw kind aan bij PeuterPlus!

De coördinatoren van PeuterPlus! vragen aan u toestemming om met uw kind op de groep te mogen werken. Ook spreekt PeuterPlus! met u over hoe uw kind zich ontwikkeld heeft.

Meer informatie

Gerda van den Bosch Alt

Gerda van den Bosch

PeuterPlus!

Tel. 06 - 13 13 03 56
g.vandenbosch@spelenderwijsutrecht.nl

Copyright 2021