Ondersteuningsvormen

Ondersteuningsvormen

Ondersteuning voor het kind

Er is gekozen voor verschillende typen trainingen, die kortdurend maar intensief zijn. PeuterPlus! gaat bij iedere ondersteuningsvorm uit van twaalf sessies, ongeveer een half uur per keer, drie tot vier keer per week, gedurende een periode van ongeveer vier weken.

  • Met peuters met (ernstige) taalachterstanden, als de peuter de Nederlandse taal nog niet goed begrijpt of nog moeite heeft met praten in het Nederlands, wordt interactief voorgelezen. Interactief voorlezen is een effectief gebleken methode om kinderen met taalachterstanden te helpen. PeuterPlus! heeft deze methode verder verbeterd en specifieker afgestemd op hoe peuters leren. Er wordt niet alleen met prentenboeken gewerkt maar ook met bijbehorend spelmateriaal.
  • Voor de groep peuters die, nadat ze enige tijd op de groep zijn, nog steeds erg verlegen zijn en/of weinig initiatief nemen, bestaat nog nauwelijks een ondersteuningsaanbod en heeft PeuterPlus! twee verschillende ondersteuningsvormen ontwikkeld.
  • Aan peuters die het nog moeilijk vinden zich te concentreren, snel afgeleid zijn en erg onrustig gedrag vertonen, wordt een training in het doelgerichte gedrag van het kind (executieve functies) aangeboden. Spelletjes worden o.a. op een laptop gedaan, waarmee het werkgeheugen en de aandacht wordt getraind (een soort ‘brain training’). Ook wordt er spelmateriaal gebruikt om de peuter door middel van het spelen van spelletjes te leren zijn/haar impulsen te beheersen en het eigen gedrag beter onder controle te leren houden. Ook voor deze groep peuters kan daarnaast de emotionele competentietraining ingezet worden. Hierdoor leren de peuters in bepaalde situaties hun emoties te herkennen en hiermee om te gaan.
  • De boze en opstandige peuters krijgen één-op-één begeleiding op de groep aangeboden. Er wordt een ondersteuningsplan voor op groep geschreven, geheel afgestemd op de individuele peuter en wat deze peuter nodig heeft. Deze peuters hebben nog hulp nodig om met andere kinderen te kunnen omgaan en zoeken de grenzen op. PeuterPlus! helpt de peuter samen te spelen of te delen met andere kinderen en/of leert de peuter zich aan regels te houden. Daarbij wordt gewenst gedrag aangeleerd via gedragstherapeutische principes, zoals belonen van goed gedrag (o.a. positieve beloning met stickers) en negeren van negatief gedrag. Kinderen met een (sterk) vermoeden van een ontwikkelingsstoornis of algehele ontwikkelingsachterstand, of waarvan de problemen dusdanig ernstig zijn dat directe doorverwijzing nodig is, zijn minder geschikt voor deelname aan PeuterPlus!.

Ondersteuning voor de pedagogisch medewerkers

Ook wordt binnen PeuterPlus! in samenspraak met de pedagogisch medewerker en de zorgconsulent een ondersteuningsplan voor op de groep gemaakt, specifiek gericht op de PeuterPlus!-peuter. Het plan zal nauw aansluiten bij de ondersteuning en de handelingswijze van PeuterPlus! in de één-op-één situatie. Nadat er geruime tijd (ongeveer zes weken) met het plan gewerkt is, wordt het plan geëvalueerd. 

« Terug
 

Copyright 2021