Ontstaan

Ontstaan van PeuterPlus!

Uit een quickscan uitgevoerd door de GGD (Verkleij, 2009) bleek dat een groep peuters op de peutercentra in Utrecht dusdanig veel problemen heeft, dat zij onvoldoende profiteert van het VVE-aanbod.
Naar aanleiding van deze quickscan, om deze peuters extra ondersteuning te kunnen bieden en om grotere problemen te voorkomen, is in samenwerking met de Universiteit Utrecht (UU) en de gemeente Utrecht, PeuterPlus! opgezet. In het schooljaar 2010-2011 werd een pilot onder leiding van dr. Lex Wijnroks (UU) uitgevoerd, welke bekend staat als “het Peuterproject”. Een groot deel van de onderzoeksinstrumenten zijn tijdens en door het Peuterproject zelf ontwikkeld, omdat voor peuters nauwelijks tot geen instrumenten beschikbaar zijn.

De quickscan toonde een groep jonge kinderen die druk, opstandig of erg verlegen en bang zijn, en soms ook grote taalachterstanden vertonen. Zij kunnen daardoor voor veel onrust zorgen op de groepen of vragen extra aandacht van de pedagogisch medewerkers, wat weer ten koste kan gaan van de andere peuters op de groep. Het gevolg is dat niet alleen deze groep peuters onvoldoende profiteert van het aanbod op de peutercentra, maar dat dit ook voor de overige peuters geldt. Het is belangrijk om dit soort problemen zo vroeg mogelijk aan te pakken, anders kunnen ze later tot (ernstige) gedragsproblemen of taalachterstanden leiden, die moeilijk te herstellen zijn.
Het Peuterproject voldeed aan een vraag vanuit de peutercentra in Utrecht voor extra ondersteuning aan peuters die ‘tussen wal en schip vallen’. Het ging om peuters waar niet zoveel zorgen over zijn dat ze gespecialiseerde hulp nodig hebben, maar die wel dat extra steuntje nodig hebben. Voor de peuters waar het Peuterproject zich op richtte was geen passende ondersteuning. Dit resulteerde in het aanbod PeuterPlus! wat van 2011 tot 2015 als project door de Universiteit van Utrecht werd aangeboden. Met ingang van schooljaar 2015-2016 wordt PeuterPlus! als structureel aanbod aangeboden door Spelenderwijs Utrecht.

« Terug

Copyright 2021