Pedagogisch medewerkers

Pedagogisch medewerkers

Als pedagogisch medewerker doe je dagelijks je uiterste best om alle peuters te helpen in hun ontwikkeling. Bij sommige peuters loopt de ontwikkeling echter niet vanzelf. Vaak zal blijken dat met enkele adviezen van de zorgconsulent aan de pedagogisch medewerker de peuter snel geholpen is. Maar soms is er extra ondersteuning nodig om de peuter een zetje in de goede richting te geven. Dan kan je wel wat meer ondersteuning op de groep gebruiken en kun je de peuter aanmelden voor een ondersteuningstraject van PeuterPlus!

Wat betekent dat voor de pedagogisch medewerker?

De PeuterPlus! medewerker maakt met de pedagogisch medewerker afspraken wanneer zij de locatie bezoekt en met de peuter aan de slag te gaat. Ze houdt de pedagogisch medewerker op de hoogte van hoe het traject globaal verloopt en tijdens de daarvoor ingeplande gesprekken wordt er dieper op het functioneren van de peuter in gegaan.
Van de pedagogisch medewerker wordt gevraagd om aan te sluiten bij de gesprekken (zie hieronder) die PeuterPlus! voert over het functioneren van de peuter. Verder wordt de pedagogisch medewerker gevraagd om tijdens het gehele traject een aantal vragenlijsten in te vullen met vragen over het functioneren van de peuter. 

De verschillende onderdelen van het PeuterPlus! traject 

In de eerste week van het PeuterPlus! traject worden startgesprekken gevoerd met het ondersteuningsteam en één met de ouders om het beeld van de peuter zo goed mogelijk in kaart te brengen’.

Daarna volgt een observatieperiode van 2 weken. De medewerker van PeuterPlus! komt drie keer een dagdeel observeren op de groep. Op die dagen is de medewerker van PeuterPlus! nog niet met de peuter bezig, en zal zo min mogelijk ‘aanwezig’ zijn.

In week 4, 5 en 6 komt de medewerker van PeuterPlus! een aantal keren om samen met de peuter in een rustige ruimte taakjes af te nemen, dit duurt ongeveer 30 minuten per keer. Met de pedagogisch medewerker zal overlegd worden welk tijdstip het meest wenselijk is om de peuter van de groep mee te nemen.

Alle gegevens die tot dan toe verzameld zijn door de medewerker van PeuterPlus! worden verwerkt in een verslag. Dit verslag wordt besproken in de tussentijdse gesprekken: één gesprek met het ondersteuningsteam en één met de ouders.
Ook wordt besproken hoe de ondersteuning er uit zal gaan zien.

Tijdens de ondersteuningsperiode komt de medewerker van PeuterPlus! gedurende 4-5 weken 2 of 3 keer per week ondersteuning geven aan de peuter. Dit duurt ongeveer 20-30 minuten wanneer het kind van de groep wordt meegenomen. Als de medewerker op de groep werkt met de peuter is zij er langere tijd. Ook wordt in deze periode door de medewerker van PeuterPlus! in overleg met de pedagogisch medewerker een ondersteuningsplan voor op de groep opgesteld. Er zal goed gekeken worden wat de peuter van de pedagogisch medewerker op de groep nodig heeft en wat daarin voor haar haalbaar is.

Na de ondersteuning wordt het traject afgerond door middel van een afrondingsverslag wat wordt besproken tijdens de eindgesprekken, ook weer met het ondersteuningsteam en met de ouders.

« Terug

Copyright 2021