Welke kinderen

Om welke kinderen gaat het?

Voordat PeuterPlus! wordt ingeschakeld heeft de pedagogisch medewerker de peuter al besproken met de zorgconsulent. De zorgconsulent heeft al adviezen gegeven aan de pedagogisch medewerker voor de omgang met de peuter op de groep. Wanneer er onvoldoende vooruitgang te zien is kan PeuterPlus! worden ingeschakeld.
 
Peuters die bij PeuterPlus! worden aangemeld laten de volgende moeilijkheden zien:

  1. Peuters die na minimaal 3 maanden taalaanbod op de groep nauwelijks vooruitgang in hun Nederlandse taalontwikkeling laten zien.
  2. Peuters die na een bepaalde periode op de groep nog steeds erg verlegen en/of stil zijn, en weinig initiatief nemen op de groep.
  3. Peuters die beweeglijker zijn dan leeftijdgenootjes, en veel moeite hebben met de aandacht enige tijd bij een taakje te houden. 
  4. Peuters die moeilijk willen luisteren, boos of soms agressief zijn, andere kinderen dwars zitten, plagen of pijn doen.

Belangrijk is dat het gaat om peuters die bovenstaand gedrag vaker laten zien of waarbij dit gedrag extremer is dan het gedrag van andere kinderen in dezelfde leeftijd. Of die met hun gedrag, meer dan leeftijdsgenootjes, overlast veroorzaken op de groep. Want iedere peuter zegt bijvoorbeeld wel eens ‘nee’, veel peuters zijn bezig met het opzoeken van grenzen.

« Terug

Copyright 2021