Vreedzaam werken

Vreedzaam werken

wijken dragen wij de vreedzame gedachte uit, waarbij we op een constructieve en positieve manier met elkaar omgaan en samen werken aan democratisch burgerschap. Onze medewerkers zijn getraind in de vreedzame methode.

  • De pedagogisch medewerker laat aan uw kind merken dat het mag zijn wie het is. 
  • We leren uw kind dat ondanks iedereen anders is, wij bij elkaar horen.
  • Uw kind heeft een stem en krijgt de kans zijn eigen keuze te maken. 
  • Wij zien en horen uw kind en geven daarbij pedagogische opstekers.
  • Uw kind leert sociale vaardigheden en het vreedzaam oplossen van conflicten. 
  • Wij helpen uw kind waar nodig en de kinderen helpen ons en elkaar. 
  • We dagen uw kind uit te groeien in zijn zelfstandigheid. 
  • We leren uw kind zijn steentje bij te dragen en zo van betekenis te zijn. 
  • We doen vreedzame activiteiten waarbij uw kind spelenderwijs leert luisteren, delen en op zijn beurt te wachten.

De medewerkers van onze organisatie gaan op vreedzame wijze met elkaar om en vanzelfsprekend ook met u. Vreedzame-Wijk U en onze medewerkers werken samen op basis van gelijkwaardigheid en met ieder een eigen rol. Wij ondersteunen u in het toepassen van de vreedzame methodiek. Spelenderwijs Utrecht stimuleert het vreedzaam omgaan van ouders met elkaar. Iedereen mag aan het woord en we hebben respect voor verschillen. U kunt informatie-avonden of workshops volgen over de vreedzame werkwijze. De pedagogisch medewerker kan u hierover informeren.

Op www.devreedzameschool.nl vindt u veel informatie over vreedzaam werken.

Meer informatie

Vreedzame-Methode-Web

Copyright 2021