Wat vraagt uw kind

Wat vraagt uw kind?

In het werken met uw kind zijn wij ons ervan bewust dat uw kind ons vragen stelt om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. 

Wil je me de kans geven om te spelen?

Een peuter gebruikt spel om zich te uiten, om te voelen, om te ontdekken en om contact te leggen. Wij laten uw kind spelen door de lokalen in te richten met uitdagend materiaal. Wanneer uw kind speelt en spreekt, zwijgt de pedagogisch medewerker op het juiste moment. Hierdoor kan uw kind vanuit zichzelf iets ondernemen of zeggen. De pedagogisch medewerker bevestigt uw peuter in wat en hoe het speelt. Dit doen we door te benoemen waar uw kind mee bezig is.

Wil je zeggen wat je doet en doen wat je zegt?

Uw kind voelt zich prettig bij voorspelbaarheid. Dit geeft een gevoel van veiligheid. Uw peuter vraagt ons om betrouwbaar, duidelijk en voorspelbaar te zijn. Dit doen we door middel van duidelijke communicatie. We maken gebruik van een vast dagritme, dat we laten zien met dagritmekaarten. We vertellen wat we doen en praten met uw kind over wat hij doet. We geven uw peuter complimenten en benoemen het gewenste gedrag.

Wil je ervoor zorgen dat ik belangrijk kan zijn?

Uw kind voelt zich belangrijk als we  laten merken dat het deel uitmaakt van een groter geheel. Dit doen we door uw peuter mee te laten denken en keuzes te geven. Op deze manier wordt uw kind initiatiefrijk, zorgzaam en betrokken. Deze uitgangspunten zijn ook verwerkt in de Vreedzame School voor peuters.

Wil je mij zien en horen?

Gezien en gehoord worden is belangrijk voor de ontwikkeling van uw kind. Als uw peuter zich veilig voelt, durft het te spelen. Als uw kind zich geaccepteerd voelt, durft het initiatieven te nemen. We nodigen uw peuter dan ook uit om vragen te stellen. Door oogcontact te maken en door een reactie te geven, laten we merken dat we uw kind gehoord en gezien hebben.

Wil je mij activeren?

We bedenken boeiende activiteiten voor uw kind. Hierbij richten we ons op de volgende stap in de ontwikkeling. We laten uw kind als het ware met de hulp van een pedagogisch medewerker ervaren, wat het in de nabije toekomst zelf al kan. We zorgen er voor dat alle mooie toevallige momenten gebruikt worden als leermomenten.

Copyright 2021