Zorg voor uw kind

Zorg voor uw kind

Zorgconsulenten folderDe zorgconsulent volgt samen met de pedagogisch medewerker de ontwikkeling van alle kinderen op de groep. Zij is daarom regelmatig op de groep aanwezig.  Zij geeft antwoord op de vragen van de pedagogisch medewerker en geeft adviezen. 

De zorgconsulent bespreekt met de pedagogisch medewerker wat uw kind nodig heeft om zich zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen. Zo nodig kijkt de zorgconsulent gericht naar uw kind op de groep. Wij informeren u hierover. Wat de zorgconsulent heeft gezien, bespreken wij met u in een oudergesprek. Mocht uw kind meer nodig hebben dan wat wij zelf op de groep kunnen bieden, dan bespreken wij dat ook met u. 

Zo nodig verwijst de zorgconsulent door naar externe deskundigen, zoals de logopedist of de fysiotherapeut. Soms adviseren wij verder onderzoek. Vaak heeft de zorgconsulent een coördinerende rol.

 

Meer informatie

Kobi van Wanningen Web

Kobi Wanningen

Manager educatieve kwaliteit en innovatie

06 -15 67 22 37
k.wanningen@spelenderwijsutrecht.nl

Observatie

De pedagogisch medewerker en de zorgconsulent observeren uw kind. Zij leggen de kenmerken, behoeften, resultaten en voortgang van uw kind vast in Kijk! Op basis van de resultaten krijgt uw kind individueel gerichte ondersteuning bij zijn ontwikkeling.

Kijk! is een leerlingvolgsysteem dat ook op veel basisscholen wordt gebruikt. Dit is een onderdeel van de doorgaande lijn. Zo leert de basisschool uw kind al meteen goed kennen. De gegevens van uw kind worden alleen aan de basisschool gegeven als u dat goed vindt.

Copyright 2021