Spelenderwijs locaties

  • Spelenderwijs locaties

Peutercentrum El Warda

Peutercentrum El Warda is gevestigd in de basisschool Al Hambra.

De voorschool beschikt over een ruim en licht lokaal. Wij hebben uitdagend ontwikkel- en speelmateriaal voor alle kinderen. Wij maken veel gebruik van de buitenspeelplaats voor de peuters.

Doordat wij in hetzelfde gebouw als basisschool Al Hambra zitten is de samenwerking met de groepen 1 en 2 van de basisschool laagdrempelig. Zo ontstaan er kansen om activiteiten gezamenlijk te doen en zoveel mogelijk op elkaar aan te sluiten.

De Basisschool

De doorgaande lijn naar de basisschool is belangrijk voor uw kind.
Wij werken nauw samen en overleggen over het programma en het pedagogisch beleid. 
De meeste kinderen stromen door naar basisschool Al Hambra​​.

Ouders aan het Woord

Faiza el Ouarradi, moeder van Imail:
Mijn ervaringen met de voorschool zijn positief. Mijn kind gaat gelukkig elke dag met plezier naar de voorschool. De voorschool zorgt voor een goede start en bereidt mijn kind voor op de basisschool. Ik vind leidsters altijd heel aardig. Ze staan altijd voor ons klaar. Op de voorschool El Warda zijn altijd twee vaste leidsters aanwezig. Dit vind ik een groot voordeel, omdat er dan zo een goede vertrouwensband met het kind opgebouwd en onderhouden wordt.
Over de begeleiding ben ik ook positief. De leidsters proberen elke dag weer mijn kind te stimuleren in zijn ontwikkeling. En als er iets wordt geconstateerd bij mijn kind, dan wordt dat altijd tijdig aangegeven bij het ophalen van mijn kind. En zo nodig wordt er een vervolgafspraak gemaakt. Mocht het nodig zijn, dan wordt er ook samengewerkt met andere instanties. Hierbij kun je denken aan logopedie, consultatiebureau, etc.

Fatouch Chanaat, moeder van Bassim:
De inhoudelijke inzet van de leidsters is heel erg goed. Aanmelding en plaatsing ging wat moeizaam. De leidsters zijn professionele medewerkers en erg betrokken bij ouders en kind. Het is fijn dat het op de school is van mijn andere kinderen.
De buitenspeelruimte, daar ben ik niet tevreden mee omdat er niet veel buitenspeelmateriaal is.

Een vader:
De ervaringen die ik heb met de voorschool, zijn positief en dit geldt ook voor mijn dochtertje. Ze vindt het heel leuk en thuis vertelt ze ook wat ze gedaan heeft. Als ik haar kom ophalen wilt ze graag nog doorspelen.
Wij als ouders krijgen ook voor elke thema een boekje om dit ook met je kind thuis te gaan doornemen. Meestal zijn dit verschillende zaken zoals, een kleurplaat, woordenlijst, plaatjes en een werkje dat je thuis kan doen.
De locatie is wel goed, het is in hetzelfde gebouw als de basisschool El Warda dus dit is zeer praktisch voor mij, maar ook voor mijn kinderen. Het is meteen een verlengstuk naar de basisschool toe. Dus ze kunnen gelijk wennen aan de locatie voor de basisschool, maar ook gelijk aan de juffen en meesters die ze toch weer op school zien qua gezicht.

Samen Kinderopvang

Deze locatie is vanaf 1 januari 2020 onderdeel van Samen Kinderopvang.
U kunt uw kind hier inschrijven.
Als u vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 030 - 820 14 60 of via e-mail: planning@spelenderwijsutrecht.nl

 

Adresgegevens


Werkplannen

Openingstijden

maandag 08:30 - 12:30 uur
dinsdag 08:30 - 12:30 uur
donderdag 08:30 - 12:30 uur
vrijdag 08:30 - 12:30 uur
Copyright 2021