Spelenderwijs locaties

  • Spelenderwijs locaties

Peutercentrum Ondiep

Peutercentrum Ondiep

Peutercentrum Ondiep is gehuisvest in de Rietendakschool. We hebben een licht en knus lokaal in een mooi gebouw. Onze inrichting is overzichtelijk en sfeervol. Wij vinden het belangrijk dat peuters zich thuis voelen bij ons en mogen ons dan ook regelmatig helpen met de aankleding van ons lokaal. In het gebouw van de Rietendakschool mogen wij gebruik maken van de gymzaal. Dit betekent dat wij twee keer in de week gaan klimmen met de peuters. Ook buiten kunnen de kinderen volop klimmen en klauteren op ons nieuwe speeltoestel.

Wij werken vanuit partnerschap met ouders. Ouders worden uitgenodigd mee te denken over heel veel dingen in en om de groep. Zo kunnen ze meedenken over invulling van feestjes en uitjes en wordt hen gevraagd aan te geven waar zij behoefte aan hebben voor henzelf of hun kind, zodat wij daar op in kunnen springen. Er is ook een oudercommissie of een ander vorm van medezeggenschap waar u zich bij aan kunt sluiten als u dat wilt.

Wij werken met het vreedzame concept. Uw kind leert ‘conflictjes’ oplossen, op de beurt wachten, samen delen, elkaar helpen en dat je er mag zijn. Als ‘hulpje van de dag’ voelt een peuter zich erg trots. Daarnaast hebben wij een intensieve samenwerking met de Rietendakschool en met de Jules Verne School. Wij gaan op bezoek bij elkaars locaties met de kinderen.

Afgelopen schooljaar hebben de peuters een voorstelling over kabouters gehouden voor de kleuters van de Rietendak en de Jules Verne school. Net als veel andere spelenderwijslocaties werken wij met de Puk methode, maar we voegen ook thema’s uit de Piramide methode toe aan ons programma om zo een gevarieerd mogelijk aanbod te bieden aan de peuters. Deze methode werkt met thema’s die o.a. te maken hebben met de seizoenen. 

De Basisschool

De doorgaande lijn naar de basisschool is belangrijk voor uw kind.
Wij werken nauw samen en overleggen over het programma en het pedagogisch beleid. 
De meeste kinderen stromen door naar de basisscholen:
Rietendakschool​
Jules Verne​​​


Ouders aan het Woord

“Ik zie spelenderwijs als een duwtje in de rug en als onderdeel/voorbereiding van de school. De pedagogisch medewerkers zijn voor mij de juffen”

 “Ik vond het prettig om te starten met een kennismakingsgesprek. Een kijkje nemen op de groep van je kind en alvast kennismaken met de medewerkers. Ik voelde mij zeer welkom en mijn kind ook. Hij wilde niet meer mee naar huis. Het wennen is gelukkig dan ook heel snel gegaan”

“Ik vind het leuk en belangrijk dat er gewerkt word met thema’s. Dit geeft de kinderen houvast en uitdaging. Het maakt het voor een kind ook leuker om de taal te leren”

“Er is zoveel ruimte voor creativiteit en eigenheid. Erg fijn”

Ludens

Deze locatie is vanaf 1 januari 2020 onderdeel van Ludens. U kunt uw kind hier inschrijven.
Als u vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 030 - 820 14 60 of via e-mail: planning@spelenderwijsutrecht.nl

Adresgegevens


Werkplannen

Openingstijden

maandag 08:30 - 13:50 uur
dinsdag 08:30 - 13:50 uur
donderdag 08:30 - 13:50 uur
vrijdag 08:30 - 13:50 uur
Copyright 2021