Spelenderwijs locaties

  • Spelenderwijs locaties

Peutercentrum Zuilen

Ons Peutercentrum is gevestigd in Buurthuis Zuilen, een bruisende ontmoetingsplek voor iedereen in de wijk.;
Zuilen is een groeiende wijk waar mensen wonen met allerlei verschillende achtergronden. Dat zie je ook terug op onze groepen: de kinderen hebben allemaal hun eigen achtergrond en eigen verhaal, waardoor de groepen een goede mix zijn en een afspiegeling van de wijk. Zo leren de kinderen veel van elkaar. 

Wij werken met vaste, seizoensgebonden thema's volgens een bepaalde methodiek, lees hierover meer onder het kopje 'Werkwijze'.
De kinderen volgen wij in hun ontwikkeling en we proberen ieder kind zo goed mogelijk hierin te begeleiden. De samenwerking met ouders vinden wij hierbij erg belangrijk. We vinden het belangrijk iedere ouder persoonlijk te betrekken bij wat wij doen op de groep. Zo organiseren wij gezamenlijke knutselactiviteiten, uitjes naar het Julianapark of de kinderboerderij. Ook de bibliotheek wordt ieder jaar samen bezocht.&nbsp

Wij werken vanuit partnerschap met ouders. Ouders worden uitgenodigd mee te denken over heel veel dingen in en om de groep. Zo kunnen ze meedenken over invulling van feestjes en uitjes en wordt hen gevraagd aan te geven waar zij behoefte aan hebben voor henzelf of hun kind, zodat wij daar op in kunnen springen. Er is ook een oudercommissie of een ander vorm van medezeggenschap waar u zich bij aan kunt sluiten als u dat wilt.

Wij werken met het vreedzame concept. De kinderen leren ‘conflictjes’ oplossen, op de beurt wachten, samen delen, elkaar helpen en dat je er mag zijn. Als ‘hulpje van de dag’ voelt een peuter zich erg trots.

Naast de samenwerking met ouders vinden we ook de samenwerking en overdracht naar de basisschool erg belangrijk. Veel van onze kinderen stromen door naar de Ludgerschool of de Piramide (locatie Bisschopsplein). Met deze twee scholen werken wij nauw samen, om de overgang van peuter naar kleuter zo soepel mogelijk te laten verlopen.

De basisschool

De doorgaande lijn naar de basisschool is belangrijk voor uw kind.
Wij werken nauw samen en overleggen over het programma en het pedagogisch beleid. 
De meeste kinderen stromen door naar de basisscholen:
De Ludger 
Piramide Bisschopsplein​

Ouders aan het woord

“Onze dochter leert en speelt met veel plezier op Peutercentrum Zuilen. De juffen werken ontwikkelingsgericht en binnen passende thema's. De communicatie met ouder (en school) is ook goed”
Nienke, moeder van Maxime.

“Mama, ik ben gelukkelig….” aldus onze 2-jarige dochter nadat ze op de peuterspeelzaal is geweest. Faye heeft het enorm naar haar zin met spelen, liedjes zingen, knutselen en vriendjes maken. En als ouders hebben wij het gevoel dat ze in een fijne, veilige en stimulerende omgeving terecht is gekomen. Kortom, we zijn heel blij met Peutercentrum Zuilen.
Anne-Marie en Remco, ouders van Faye
  
"We moved to Utrecht some months ago and it was then when we found out about Peutercentrum Zuilen.
Once accepted, we were welcomed by the friendly staff and our son loved the place at once. In fact, to our amazement, he is already saying his first Dutch words.
We wanted to express our gratitude to the whole staff and especially to Saskia, Samira. Heleen en Suheda who happen to be our son's teachers."
Deniza, moeder van Andres.

“Mijn kind kwam op de voorschool en werd hartelijk en warm ontvangen. Hij gaat elke dag met een lach naar de voorschool en vertelt na afloopt vrolijk wat hij heeft gedaan”
Samantha, moeder van Djayden

“Mijn dochter vindt het ontzettend leuk op Peutercentrum Zuilen, de juffen zijn gek met de kinderen en doen veel leuke dingen met ze. Er wordt goed fruit gegeten, goed geluisterd en de kinderen komen met bijzondere dingen thuis. Ik vertrouw op de aanpak van de juffen en het enthousiaste uit zich weer in de kinderen.”
Sabine, moeder van Jaira

Ludens

Deze locatie is vanaf 1 januari 2020 onderdeel van Ludens. U kunt uw kind hier inschrijven.
Als u vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 030 - 820 14 60 of via e-mail: planning@spelenderwijsutrecht.nl

Adresgegevens


Werkplannen

Openingstijden

maandag 08:30 - 13:50 uur
dinsdag 08:30 - 13:50 uur
woensdag 08:30 - 13:50 uur
donderdag 08:30 - 13:50 uur
vrijdag 08:30 - 13:50 uur
Copyright 2021