Veiligheid en hygiëne

Veiligheid en hygiëne

Uw kind speelt in een veilige, gezonde en hygiënische omgeving.  Wij houden ons aan de richtlijnen van de RIVM (Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu). 
 

Risico-inventarisatie

Elk jaar voert uw peutercentrum een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid uit. Hier ziet de Inspectie Kinderopvang op toe. We kijken onder andere naar:

 • Veiligheid binnenruimtes
 • Gezond binnenklimaat
 • Veiligheid buitenruimtes

We leggen de bevindingen vast in een verslag: het RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie). In het RI&E staat ook een plan van aanpak om eventuele problemen op te lossen. U kunt de pedagogisch medewerker om inzage vragen. 

Veiligheid en hygiëne in de praktijk

 • Al onze pedagogisch medewerkers hebben kennis van Kinder-EHBO. Natuurlijk is er op het peutercentrum een EHBO-kist.
 • Voor elke locatie is een BHV-er .
 • Minstens een keer per jaar houden wij een ontruimingsoefening. Uw kind heeft dan al geleerd om aan het ontruimingskoord te lopen.
 • De binnenruimte en buitenruimtes zijn veilig ingericht; zo hebben deuren hoge deursloten waar kinderen niet bij kunnen en zijn er op diverse plaatsen hekjes.
 • Uw peuter speelt alleen met veilig speelgoed, dat past bij zijn leeftijd.
 • Beweging en gezonde voeding is belangrijk voor uw kind. Spelenderwijs Utrecht hanteert een gezond beleid.
 • Wij besteden in de groep aandacht aan hygiëne. Uw kind leert bijvoorbeeld de handen wassen na een bezoek aan de wc en de neus te sluiten in een tissue. We bevorderen hygiëne en zelfredzaamheid door lage wc-tjes en lage wasbakken.
 • Het lokaal wordt dagelijks schoongemaakt. Speelgoed wordt regelmatig schoongemaakt.
 • De speeltoestellen in de buitenruimte worden volgens de normen geïnspecteerd.
 • Het zand in onze zandbakken wordt jaarlijks vervangen.
 • U kunt ook bijdragen aan een veilige en gezonde omgeving:
  Is uw kind ziek of in contact geweest met iemand met een besmettelijke ziekte? Overleg met de pedagogisch medewerker of het verstandig is dat uw kind op het peutercentrum komt spelen.

Verantwoorde risico's

Wij willen uw kind een veilige omgeving bieden, maar ook uitdagen. Uw kind ontwikkelt zelfvertrouwen als het kan klimmen, klauteren, rennen en met zijn fietsje racen. Wij zorgen voor een omgeving waarin uw kind kennis maakt met verantwoorde, kleine risico's onder zorgvuldig en alert toezicht. Zo leert uw kind omgaan met 'gevaar' en wordt uw peuter zelfredzaam.

Arbo

De gezondheid en veiligheid van onze medewerkers is natuurlijk ook belangrijk. Wij werken volgens de Arbo-regels. In de lokalen vindt u bijvoorbeeld aangepast, ergonomisch meubilair. Zo wordt uw kind op ooghoogte aangesproken, terwijl de pedagogisch medewerker toch goed zit.

 

 

Meer informatie

Marjo Dörr

Kwaliteit en functionaris gegevensbescherming

06 - 42 44 59 36
m.dorr@spelenderwijsutrecht.nl


 

  

           

x

x

x

x

Colofon »

Contact

Informatie

Inschrijving & Plaatsing


planning@spelenderwijsutrecht.nl
030 - 820 14 60
09:00 - 12:00 uur

Contactgegevens

Spelenderwijs Utrecht
Niasstraat 6-C
3531 WP Utrecht
info@spelenderwijsutrecht.nl
030 - 820 14 62

Contactformulier

Copyright 2019   Gebruiksovereenkomst